DISCLAIMER

Juice Jar (Kamer van Koophandel: KvK), hierna te noemen Juice Jar, verleent u hierbij toegang tot www.jarsamsterdam.com (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Juice Jar behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Juice Jar spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Juice Jar.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Juice Jar. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Juice Jar nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Juice Jar.

Kopiรซren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Juice Jar, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

FOLLOW JARS AMSTERDAM ON FACEBOOK
FOLLOW JARS AMSTERDAM ON FACEBOOK
FOLLOW JARS AMSTERDAM ON INSTAGRAM
FOLLOW JARS AMSTERDAM ON PINTEREST
FOLLOW JARS AMSTERDAM ON PINTEREST
FOLLOW JARS AMSTERDAM ON GOOGLE